"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.895.986
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013
Ngày: 12/03/13
Ngày 30/01/2013, BHXH tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có các đồng chí nguyên là lãnh đạo BHXH tỉnh Phú Thọ từ ngày thành lập, lãnh đạo BHXH tỉnh Phú Thọ và Giám đốc, kế toán trưởng BHXH 13 huyện, thành, thị và những cán bộ viên chức đạt thành tích trong năm 2012 của toàn hệ thống.

Trong năm 2012 hệ thống BHXH tỉnh Phú Thọ thu 1.578,69 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao cho, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. 14/14 số đơn vị thuộc hệ thống thu đạt và vượt kế hoạch trong đó có một số đơn vị đạt tỷ lệ cao như BHXH huyện Thanh Ba (112%), BHXH huyện Đoan Hùng (113% kế hoạch), BHXH huyện Hạ Hoà (111,7%  kế hoạch). Đặc biệt số đối tượng BHYT cận nghèo đã tăng từ hơn 3000 thẻ lên hơn 13.000 thẻ, là bước đầu thuận lợi trong lộ trình thực hiện BHYT toàn dân.  Trong năm 2012 đã cấp 13.420 sổ BHXH cho người lao động (đến nay có 118.448/123.032 lao động tham gia BHXH đã được cấp sổ BHXH, chiếm tỷ lệ 96,3%) và 743.304 thẻ BHYT, thanh toán chi phí KCB BHYT cho1.042.498 lượt người KCB (tăng 17,6 % so với cùng kỳ năm 2011) với số tiền BHYT là 400,25 tỷ đồng, cân đối được quỹ KCB BHYT trên toàn tỉnh.

Năm 2013 BHXH tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2013; giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nghiệp vụ và công tác quản lý, đảm bảo thuận tiện cho người lao động và nhân dân tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT đến đơn vị, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tránh nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. ...