"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.895.000
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2013
Ngày: 28/05/13
Sáng 05/3/2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013, với sự tham dự của của Ban Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phác - Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 cùng các giải pháp chủ yếu.

Năm 2012, mặc dù khối lượng công việc nhiều và còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song tập thể CBCCVC cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch giao và tăng cao so với năm 2011 (công tác thu BHXH, BHYT đạt trên 1.578,693 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao cho, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT với số tiền trên 2.638,105 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm 2011. việc chi tr¶ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho trên 75 ngàn đối tượng. Trong năm đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 1.042.498 lượt người KCB (tăng 17,6 % so với cùng kỳ năm 2011) với số tiền BHYT là 400,25 tỷ đồng. Trong năm đã thanh toán đa tuyến cho 52.355 lượt người với số tiền 119,419 tỷ đồng; thanh toán trực tiếp cho 665 lượt người với số tiền 1,182 tỷ đồng và  chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu với số tiền 5,855 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Kiều Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 2013; đồng chí Trần Xuân Long – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính đã thông qua báo cáo công khai tài chính. Cán bộ công chức tham dự Hội nghị đã sôi nổi tham gia ý kiến, góp ý vào báo cáo và thảo luận nhằm nâng cao vai trò đại diện tiếng nói của CBCCVC của tổ chức công đoàn trong cơ quan.

Sau phần tổng hợp ý kiến đồng chí Quyền Minh Tú  – Giám đốc BHXH tỉnh đã giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBCCVC. Đồng chí Dương Kiều Hạnh phát động phong trào thi đua trong tổ chức Công đoàn năm 2013. 
Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân với số phiếu tuyệt đối, tỷ lệ nhất trí 100%.


Hội nghị biểu quyết với tỷ lệ 100% cán bộ CCVC tham dự nhất trí thông qua Nghị quyết về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013.

Kim Phượng - Phòng Tổ chức - Hành chính