"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.895.975
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Đảng bộ BHXH tỉnh Phú Thọ Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XI.
Ngày: 09/09/13
Ngày 06/9/2013, Đảng uỷ BHXH tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên văn phòng BHXH tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị các đồng chí Đảng uỷ viên – lãnh đạo BHXH tỉnh đã quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 bao gồm: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Kết luận số 63-KL/TW về “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết đã được các đồng chí trong Ban Giám đốc trình bày cụ thể, rõ ràng, có liên hệ thực tế với tình hình địa phương và tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH.

          Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đảng uỷ BHXH tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và các phòng nghiệp vụ chuyên môn triển khai thực hiện Chương trình hành động gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

Ảnh: Đ/c Quyền Minh Tú – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ quán triệt việc thực hiện NQ 25-NQ/TW

  Kim Phượng