"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.920.683
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA TỈNH ỦY LÀM VIỆC TẠI BHXH TỈNH
Ngày: 26/07/13
Nhằm tăng cường việc thực hiện số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020 và thực hiện Kế hoạch 80-KH/TU ngày 09/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bổ nhiệm, luân chuyển. Ngày 25/7/2013, Đoàn giám sát số 2 của Tỉnh ủy Phú Thọ đã tới làm việc

        Theo chương trình làm việc, Đoàn Giám sát số 2 do đồng chí Nguyễn Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đồng chí Quyền Minh Tú - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh. Tại Buổi làm việc, đồng chí Quyền Minh Tú đã báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thắc mắc, đóng góp của Đoàn Giám sát và của tập thể Đảng ủy BHXH tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đồng chí Quyền Minh Tú. Sau hơn 2 năm kể từ khi nhận nhiệm vụ Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Quyền Minh Tú luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo hệ thống BHXH tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được thực hiện  đúng quy định, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của đối tượng thụ hưởng, đã phối hợp tốt với ngành Y tế đồng thời tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời về công tác BHYT khắc phục được tình trạng bội chi quỹ BHYT những năm trước. Đồng chí Nguyễn Công Khanh cũng lưu ý, trong thời gian tới, cá nhân đồng chí Quyền Minh Tú và tập thể cấp ủy, Ban Giám đốc BHXH tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành./.

                                                                                                                                                                                                               Xuân Kiên

Phòng Tổ chức - Hành chính