"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.920.675
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Thông báo về việc nâng cấp phần mềm XETDUYET 3.1
Ngày: 27/03/12
Thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 60/TTTT của Trung tâm thông tin -BHXHVN V/v triển khai phần mềm XETDUYET phiên bản 3.1. Phòng CNTT BHXH tỉnh Phú Thọ thông báo những thay đổi trong phiên bản XETDUYET 3.1.

Thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 60/TTTT của Trung tâm thông tin -BHXHVN V/v triển khai phần mềm XETDUYET phiên bản 3.1. Phòng CNTT BHXH tỉnh Phú Thọ thông báo những thay đổi trong phiên bản XETDUYET 3.1 như sau:

THÔNG BÁO CẬP NHẬT XÉT DUYỆT PHIÊN BẢN 3.1 NGÀY 15/03/2012

 

1: Cập nhật tỷ lệ điều chỉnh của năm 2012 theo NĐ số 83/2008/NĐ-CP

 

 2: Lấy số liệu trước khi điều chỉnh

Thực hiện chức năng Tìm kiếm-Điều chỉnh -> Tạo số liệu điều chỉnh theo NĐ 83/2008/NĐ-CP

Mặc định sẽ tạo số liệu từ ngày 01/01/2012 đến ngày hiện tại. Bấm nút Tạo số liệu để thực hiện.

Sau khi tạo số liệu xong sẽ có lựa chọn in danh sách hồ sơ cần điều chỉnh và kết xuất ra file excel.

 

3: Thực hiện việc in phiếu điều chỉnh của những hồ sơ đã duyệt từ 01/01/2012 mà chưa được điều chỉnh theo NĐ83.

Tìm hồ sơ theo danh sách đã in ra, tính lại lương bình quân và in phiếu điều chỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại website của BHXH tỉnh Phú Thọ
Địa Chỉ: ftp://bhxhphutho.com.vn