"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.896.054
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Thông báo nâng cấp bản cập nhật phần mềm SMS ngày 26/02/2013 phiên bản SMS 6.0 - 12/12/2012
Ngày: 12/03/13
Thông báo tiến hành nần cấp bản cập nhật phần mềm SMS ngày 26/02/2013 phiên bản SMS 6.0 - 12/12/2012
Thông báo bổ sung tính năng phần mềm SMS 
 
(Thu, cấp Sổ, thẻ) phiên bản 12/12/2012.
 
 
 
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Phòng CNTT.
 
Căn cứ tính năng phần mềm SMS  (Thu, cấp Sổ, thẻ) phiên bản 12/12/2012 có thay đổitrong phân công nhiệm vụ, theo chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ. Phòng CNTT hướng dẫn tính năng bổ sung mới trong phần mềm SMS phiên bản 12/12/2012 như sau:
 
- Cán bộ thu chỉ thực hiện những thay đổi về thông tin của dữ liệu (từ nhập vào, hiệu chỉnh, báo cáo, …).
 
- Cán bộ in Sổ, thẻ chỉ thực hiện quyền in, báo cáo (không có quyền hiệu chỉnh).
 
- Một tài khoản không thể phân quyền vừa in vừa hiệu chỉnh được.
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng CNTT BHXH tỉnh để xem xét giải quyết.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Phòng CNTT