"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.896.048
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Những thay đổi trong phiên bản SMS22102012
Ngày: 16/11/12
THÔNG BÁO NỘI DUNG CHỈNH SỬA PHIÊN BẢN PHẦN MỀM SMS 6.0 22/10/2012

THÔNG BÁO NỘI DUNG CHỈNH SỬA

PHIÊN BẢN PHẦN MỀM SMS 6.0 22/10/2012

         

Phòng CNTT thông báo những tính năng bổ sung trong phiên bản phần mềm SMS 22/10/2012:

-         Thêm chỉ tiêu báo cáo 01BC theo CV 2961.

-         Thêm báo cáo Danh sách nghỉ thai sản để có kế hoạch cắt thai sản.

-         Bổ sung Danh sách + biên bản bàn giao C13-TS.

-         Bổ sung báo cáo kiểm tra số liệu tổng hợp thu quận huyện. Vào mục Tổng hợp thu - Kiểm tra số liệu - Tổng hợp thu quận huyện.

-         Kiểm tra cảnh báo trùng họ tên, ngày sinh, giới tính tên cha mẹ đối tượng trẻ em khi tăng mới.

-         Bổ sung báo cáo chỉ tiêu B01-TS, Chuyển số liệu B01-TS về tỉnh

-         Chuyển số liệu chốt sổ về Server của BHVN : Vào cấp sổ thẻ - Chuyển số liệu duyệt in – Chuyển số liệu chốt sổ.

-         Xem, cập nhật, tạo số liệu chốt sổ bảo lưu di chuyển từ CSDL của BHVN : Nhấn F10 – Nhấn nút ‘Chốt sổ bảo lưu di chuyển’

-         Bổ sung một số mã khối thống kê : Thôi hưởng trợ cấp MSLD, Cán bộ xã phường hưởng trợ cấp BHXH, Tham gia kháng chiến chống Mỹ (QD 290, 188).

-         (Quản lý thu thao tác phần này: Vào danh mục khối thống kê. Nhấn nút Upgrade; Vào danh mục khối quản lý, bổ sung thêm các khối mới; Hiệu chỉnh lại mã khối thống kê cho các khối : AC, AF, AG, AH, BX; Vào danh mục tỷ lệ thu, bổ sung thêm tỷ lệ thu cho các khối mới.)

-         Bổ sung báo cáo điều chỉnh kết quả đóng.

-         Bổ sung báo cáo điều chỉnh lãi.

-         Bổ sung báo cáo tình hình thu đơn vị từ tháng đến tháng.

-         Bổ sung báo cáo tình hình cấp thẻ mẫu 07/THE.