"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.896.013
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Hướng dẫn nâng cấp Thu và Sổ thẻ, phiên bản ra ngày 30/09/2011
Ngày: 10/10/11
Căn cứ vào phiên bản Update Phần mềm SMS ngày 30/09/2011 của Trung tâm Thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phòng CNTT BHXH tỉnh Phú Thọ xin gửi hướng dẫn nầng cấp phần mềm Thu và Sổ thẻ.

I.                  Thông báo.

 

Căn cứ vào phiên bản Update Phần mềm SMS ngày 30/09/2011 của Trung tâm Thông tin  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Fix khai báo chung cho toàn hệ thống: Tại cửa sổ Bảo trì. Nhấn nút Hệ thống để khai báo các tham số hệ thống chung đặt trên Server. Bắt đầu từ phiên bản này chương trình sẽ kiểm tra mã phiên bản để sau khi nâng cấp thì bắt buộc phải chạy phiên bản mới.

Fix số tài khoản thông báo nộp. Nếu có nhiều tài khoản thì nhập như sau: "1001234 ngân hàng NN&PTNT chi nhánh A. Tài khoản 123456 kho bạc nhà nuớc tỉnh A"

Fix đổi số sổ tạm làm mất thông tin cấp thẻ: Tại cửa sổ Bảo trì Nhấn nút OK. Thực hiện trên Database MISBHXH và MISBHXH_BHYT. Lưu ý: Chức năng đổi số sổ sẽ bị lỗi nếu người sử dụng vẫn chạy các phiên bản cũ.

Bổ sung cảnh báo truy giảm BHYT nếu trước đó có truy thu BHYT (mã TT) và không giảm thẻ khi NLD đi làm lại (mã ON)

Fix import số liệu chi trả một lần BHXH, cho phép import số liệu chi trả toàn tỉnh : nhấn F10 - CTRL+E

Fix import số liệu chi trả trợ cấp thất nghiệp, cho phép import số liệu chi trả toàn tỉnh : nhấn SHIFT+F10 - CTRL+E

Bổ sung chức năng khai báo thẻ có vấn đề và không cho cấp lại những thẻ này. Xóa khỏi danh sách này nếu muốn cấp lại thẻ. Vào chức năng cấp lại thẻ - Nhấn nút Không cấp lại Nhân viên thuộc nhóm QUANTRI  & TONGHOP của phân hệ sổ thẻ mới thực hiện được chức năng này

Fix báo cáo mẫu 01BC theo CV 2961 - Chỉ tiêu nợ từ 1 đến < 6 tháng

Bổ sung chức năng giảm thu đối tượng trẻ quá tuổi hoặc kết chuyển số phải thu như tháng trước : Thu bắt buộc – Phát sinh - Kết chuyển số phải thu - Nhấn nút Giảm trẻ em

Fix số tháng nợ quỹ BHXH

Fix cấp thẻ lưu học sinh đối tượng LS

Bổ sung báo báo danh sách thẻ đổi mã hưởng từ mức hưởng thấp lên mức hưởng cao
-     Bổ sung kiểm tra chức danh công việc khi thực hiện phương án TM/TC/TD phục vụ công tác in sổ.

II.               Hướng dẫn.

Phòng Công nghệ Thông tin BHXH tỉnh Phú Thọ hướng dẫn bổ sung việc nâng cấp, khai thác phần mềm SMS (phần mềm Thu – BHXH, phần mềm Thẻ - BHXH_BHYT) như sau:

Bước 1: Vào máy chủ kiểm tra phần mềm Thu, Sổ thẻ xem đã đúng là phiên bản ngày 19/08/2011. (Nếu đúng thì không cần thực hiện các bước tiếp theo).


Bước 2:
  Backup cơ sở dữ liệu kế toán trong SQL:

Kích Start -> Program -> Microsoft sql server -> Enterprise manager -> Hiện lên cửa sổ quản lý dữ liệu kích vào các dấu +  Microsoft sql servers -> dấu + SQL server group -> dấu + (local) (Windows NT) -> dấu + databases -> Kich chuột phải vào dữ liệu MISBHXH (Dữ liệu MISBHXH_BHYT; MISBHXH_SOTHE cũng làm tương tự) -> all tasks -> Backup database -> Hiện lên cửa sổ backup dữ liệu kế toán -> kích remove -> kích Add -> Hiện lên cửa sổ chọn đường dẫn lưu trữ ->kích vầo nút “…” -> Hiện lên cửa sổ backup device location -> ta chọn thư mục lưu trữ và đặt tên cho file lưu trữ (VD: MISBHXH_14082011) -> Kích OK -> OK -> OK -> chờ backup xong rồi kích OK.

Nếu đơn vị nào có phần mềm backup tự động thì kích vào “ Sao lưu ngay”! (không phải thực hiện bước trên).

 

Bước 3:  Copy phần mềm SMS mới về.

Vào phần mềm FTP -> kích vào dấu + BHXH -> Kích BHXH_SMS -> ở cửa sổ bên cạnh tìm và kích vào file SMS_Hotfix_20110819.rar , đăng 30/09/2011 ->  kích nút “tải về” -> Hiện lên cửa sổ truyền file về, chọn nơi lưu trữ (thường để vào thư mục update bhxh) rồi kich nút save. -> Mở thư mục chứa bộ chạy phần mềm SMS và BHXH_BHYT lưu lai thư mục REPORTS -> Mở File SMS_Hotfix_20110819.rar  vừa tải về giải nén ra rồi copy toàn bộ vào thư mục chứa bộ chạy phần mềm thu và thẻ !

-         Paste đè vào thư mục SMS và MISBHXH_BHYT đang sử dụng;

-  Vào chương trình bằng  Account SA;

-  Vào Hệ thống - > Quản lý Hệ thống:

- Bấm vào nút Bảo trì và lần lượt bấm vào các nút Update  Thu, Update Thẻ rồi bấm OK, Bấm vào nút Close và thoát ra ngoài;

-         Bấm vào nút “Hệ thống” nhập đầy đủ các thông tin rồi ấn nút “Thoát”

-         Thoát khỏi phần mềm.

-         Copy bộ Update cho các máy con (nhớ lưu lại Reports)

 

Hoàn thành nâng cấp!

 

          Phòng Công nghệ thông tin đề nghị Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị, các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện thống nhất các thao tác trên.