"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.896.055
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Hướng dẫn cán bộ tổng hợp thu của BHXH các huyện, thành, thị.
Ngày: 23/05/13
Căn cứ vào hướng dẫn nâng cấp phần mềm SMS phiên bản 6.0 ngày cập nhật 22/10/2012. Căn cứ vào phiên bản nâng cấp kế toán VSA ngày 20/03/2013.

Để phối hợp giữa công tác thu và công tác kế toán (để cho mụcPhân bổ số thu vào các quỹ bên phần mềm VSA lên số liệu của những đơn vị có mã là BX…), phòng CNTT hướng dẫn bổ sung thay đổi mã khối BX thành AA.

Dùng tài khoản QLT của huyện (Ví dụ: QLT_VT) đăng nhập vào phần mềm SMS -> Vào Danh mục -> Danh mục đơn vị ->  Tích chọn từng đơn vị có mã đơn vị dạng BX… -> Nếu ô mã khối là BX thì kích vào nút Sửa -> Sửa BX thành AA -> Kích vào nút Ghi.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng CNTT để phối hợp xử lý.

                                                                                                                                        Phòng CNTT