"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.920.664
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Năm 2012, dành 85.560 tỷ đồng chi lương hưu và bảo đảm an sinh xã hội
Ngày: 02/02/12
Đó là một trong những chỉ tiêu của dự toán ngân sách năm 2012 do Bộ Tài chính công bố. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 là 740.500 tỷ đồng, tỷ lệ động viên từ thuế và phí đạt 21,1% GDP.

Với chỉ tiêu trên, nguồn chi năm 2012 được bổ sung thêm 145.500 tỷ đồng từ tăng thu NSNN so với dự toán năm 2011. Dự toán chi NSNN năm 2012 là 903.100 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 180.000 tỷ đồng, tăng 18,4% so với dự toán năm 2011. Về các khoản chi cho lương hưu và bảo đảm an sinh xã hội, dự toán chi 85.560 tỷ đồng, tăng 6,3% so dự toán năm 2011. Dự toán chi sự nghiệp kinh tế 49.488 tỷ đồng, tăng 15,3%. Chỉ tiêu mức bội chi NSNN năm 2012 là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8% GDP. Trong đó, nguồn bù đắp bội chi gồm vay trong nước 115.500 tỷ đồng và vay nước ngoài 24.700 tỷ đồng.

Bộ dự kiến phát hành khoảng 45.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ để tiếp tục thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và các công trình thủy điện. Tính cả nguồn trái phiếu chính phủ và nguồn thu xổ số kiến thiết thì tổng chi đầu tư phát triển năm 2012 bằng khoảng 25% tổng chi NSNN và bằng 8,2% GDP. Dự toán chi trả nợ và viện trợ trong năm nay là 100.000 tỷ đồng, tăng 14.000 tỷ đồng so với dự toán năm 2011, bảo đảm chi trả kịp thời các khoản nợ trong và ngoài nước đến hạn./.