"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.920.660
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Hướng dẫn về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày: 12/10/11
Ngày 30/9/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2011/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (viết tắt là ngành lao động) và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Một số điểm mới của Thông tư quy định:

Thời hạn phân bổ dự toán; Xử lý số tiền lãi thu được do chậm đóng vào các quỹ thành phần và quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng do ngân sách Nhà nước do quỹ BHXH  bảo đảm; Lệ phí chi trả trợ cấp thất nghiệp; Trích lập các quỹ: dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư; dự phòng rủi ro trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp…

Ngoài quy định tại mục Chi thường xuyên theo chế độ còn quy định các nội dung cụ thể trong mục Chi thường xuyên đặc thù như: phục vụ công tác thu; chi; làm sổ BHXH, thẻ BHYT;mua két sắt; máy đếm tiền; đổi tiền rách; phí gửi tiền mặt qua đêm tại kho của ngân hàng (nếu có); tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế... và các nội dung trong mục Chi không thường xuyên cũng như hướng dẫn thực hiện Chi thu nhập tăng thêm cho người lao động...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011; các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2011.