"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.895.969
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Chính phủ điều chỉnh dự toán thu – chi năm 2011 của BHXH Việt Nam
Ngày: 27/12/11
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa ký ban hành Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 về việc điều chỉnh dự toán thu – chi năm 2011 của BHXH Việt Nam.

Theo đó, tổng số thu của Ngành BHXH trong năm 2011 là 105.458 tỷ đồng, tăng 9.891 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 57.819 tỷ đồng tăng 5.777 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện là 198 tỷ đồng tăng 48 tỷ đồng; thu BHTN là 5.718 tỷ đồng tăng 1.047 tỷ đồng; thu BHYT là 29.723 tỷ đồng tăng 3.019 tỷ đồng.

Tổng số chi từ quỹ là 72.082,803 tỷ đồng tăng 2.456,2 tỷ đồng so với dự toán đầu năm, trong đó chi BHXH bắt buộc tăng 772 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh BHYT tăng 1.446 tỷ đồng; chi quản lý bộ máy tăng 238,2 tỷ đồng.

Nguồn chi hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 2.556 tỷ đồng tăng 825 tỷ đồng so với dự toán đầu năm, trong đó hỗ trợ quỹ BHTN năm 2010 và 2011 tăng 725 tỷ đồng; hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên năm 2010 và năm 2011 là 73 tỷ đồng./.