"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.896.036
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Bảo hiểm Thất nghiệp
Ngày: 03/09/12

I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:

1./ Đối tượng áp dụng:

Công dân ViÖtNam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 12-36 tháng, trong các đơn vị sử dụng lao động có từ 10 người trở lên.

2./ Mức đóng:

Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH thất nghiệp (viÕt t¾t lµBHTN); người lao động đóng 1% tiền lương tiền công tháng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN.

3./ Điều kiện hưởng:

·         Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp; và

·         Đãđăng ký thất nghiệpvới Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH (trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi mất việc làm, nếu đăng ký chậm sau 7 ngày sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHXH thất nghiệp); và nộp hồ sơ đề nghị hưởng Trî cÊp thÊt nghiÖp(phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngµyđăng ký thất nghiệp).

·         Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Lưu ý:Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. Ng­êi lao ®éngđủ điều kiện hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

II – QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

1./ Mức trợ cấp thất nghiệp:

60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2./ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

§   3 tháng nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

§   6 tháng nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng

§   9 tháng nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng

§   12 tháng nếu đóng BHTN đủ 144 tháng trở lên

3./ Quyền lợi khác:

§   Được hỗ trợ chi phí học nghề thời gian tối đa không quá 6 tháng.

§   Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

§   Được hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4./ Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:

§   Bị tạm giam

§   Không thông báo về kết quả tìm việc làm hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm

5./ Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

§   Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

§   Có việc làm (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);

§   Thực hiện nghĩa vụ quân sự (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);

§   Hưởng lương hưu;

§   Sau 2 lần từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng;

§   Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục;

§   Ra nước ngoài định cư;

§   Chết;

§   Bị áp dụng xử lý hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo.

III - THỦ TỤC HỒ SƠ:

Ø      Đơn đề nghị hưởng BHTN theo mẫu do Bộ LĐTB&XH quy định (được phát tại nơi đến đăng ký BHTN).

Ø      Bản sao hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.

Ø     Sổ BHXH hoặc giấy xác nhận của đơn vị về người lao động đã đóng BHXH, BHYT và   BHTN.

Ø     Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ hưởng BHTN trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

         Lưu ý:Người lao động thất nghiệp có nhu cầu chuyển tỉnh/TP trực thuộc trung ương khác để hưởng chế độ BHTN: Phải làm đơn đề nghị (theo mẫu) gửi nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp để được giới thiệu về nơi cư trú để hưởng BHTN theo đề nghị của người lao động.

 

 

ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Người lao động có thể đến đăng ký thất nghiệp tại địa điểm sau:

Trung tâm giới thiệuviệc làm tỉnh Phú Thọ

ĐỊA CHỈ:Tầng 4 Khách sạn Sinh Thái

Khu 2, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103.813.731