"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.896.008
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Danh bạ điện thoại
Ngày: 02/09/12
Danh bạ điện thoại
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ                   SỐ ĐIỆN THOẠI  GHI
CHÚ
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Quyền Minh Tú  Giám đốc 3992585 912598595  
Nguyễn Đức Phong  Phó Giám đốc     912025358  
Nguyễn Văn Phác Phó Giám đốc 3991997 913017944  
Phan Sỹ Liên  Phó Giám đốc   983288726  
Nguyễn Thành Hưng TP Giám định BHYT   6515994 983170301  
Nguyễn Thị Phương Liên TP  KHTC 6515982 988505060  
Nguyễn Việt Phương PTP pt phòng Quản lý Thu 3992988 912746899  
Nguyễn Chính Tuấn  TP Kiểm tra 6515985 979999199  
Trần Thị Ánh Tuyết TP CNTT 6515987 983814979  
Nguyễn Ngọc Chín TP Cấp sổ, thẻ 6515990 912740666  
Nguyễn Hữu Hùng TP CĐ BHXH   912140222  
Lưu Quốc Thịnh TP TN & TKQTTHC 6515992 915171059  
Nguyễn Công Hoan  TP TCCB 3731666 913030055  
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chánh văn phòng 3840138 913138356  
Nguyễn Văn Đông  TP khai thác& thu nợ 3672666 913389479  
  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ, THỊ XÃ, HUYỆN
Bùi Hữu Tranh  GĐ BHXH TP Việt Trì    948241558  
Lê Mạnh Hùng GĐ BHXH TX Phú Thọ  3820427 913286998  
Vũ Ngọc Lan GĐ BHXH H Đoan Hùng  3880380 912956999  
Bùi Quang Phú  GĐ BHXH H Phù Ninh  3829908 912283605  
Nguyễn Văn Hằng GĐ BHXH H Lâm Thao  3825786 983235259  
Nguyễn Anh Đức  GĐ BHXH H Yên Lập  6264099 917326555  
Nguyễn Duy Vụ  GĐ BHXH H Hạ Hòa  3883180 976067404  
Lê Anh Tuyến  GĐ BHXH H Tân Sơn  3651027 915172204  
Nguyễn Chí Đại  GĐ BHXH H Thanh Ba  3885135 912136797  
Vũ Mai Hương  GĐ BHXH H Thanh Sơn  3874546 942451497  
Nguyễn Lập Lành  GĐ BHXH H Thanh Thủy  3877138 913043093  
Nguyễn Văn Suất  GĐ BHXH H Cẩm Khê  3889216 1295286135  
Lê Ngọc Chiến GĐ BHXH H Tam Nông  3879148 904054124