"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.896.015
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
THỰC HIỆN BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN: NHIỀU ĐƠN VỊ TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ
Ngày: 23/09/13
Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 1231 - LN/GD&ĐT - BHXH ngày 12/8/2012 của Liên ngành Giáo dục & Đào tạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2013 – 2014, BHXH các huyện, thành, thị đã tích cực triển khai thực hiện bước đầu đạt hiệu quả cao.

         T am Nông:

          Ngày 14 tháng 8 năm 2013 phòng GD&ĐT và BHXH huyện có hướng dẫn liên ngành số 99 - LN/GDDT - BHXH huyện Tam Nông hưỡng dẫn thực hiện BHYT học sinh và công tác y tế học đường trong các nhà trường năm học 2013 - 2014. Đến nay công tác thu BHYT học sinh trên địa bàn huyện Tam Nông đã và đang thực hiện theo đúng hướng dẫn liên ngành có nhiều khả quan  hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch của BHXH tỉnh giao cho BHXH huyện năm 2013 về công tác thu BHYT học sinh; tính đến ngày 20/9/2013 trên địa bàn huyện đã có 20 trường đã thu nộp được BHYT học sinh với  2.869 học sinh tham gia trong đó có 289 học sinh thuộc hộ gia đình cận nghèo và 2.580 học sinh không thuộc hộ cận nghèo số tiền đã thu được BHYT học sinh là  trên 783 triệu đồng.

         - Bảo hiểm xã hội huyện Tam Nông đã trích chuyển nguồn quỹ CSSKBĐ do ngân sách hỗ trợ cho học sinh có thẻ BHYT năm học 2012 - 2013 số tiền đã chuyển là 250.014.341 đồng cho 43 trường trên địa bàn để phục vụ cho công tác CSSKBĐ cho học sinh tại phòng y tế học đương trong các nhà trường theo quy định của Luật BHYT.

         Thanh Ba:

         Năm học 2013-2014, BHXH huyện Thanh Ba đặt mục tiêu nâng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%. Để thực hiện mục tiêu đó, BHXH huyện Thanh Ba xác định thực hiện một số nội dung sau:

          Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chế độ chính sách BHYT nói chung và BHYT học sinh sinh viên nói riêng để mọi người hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHYT. Tiếp tục phối hợp triển khai văn bản liên ngành số 1231/LN-GD&ĐT-BHXH ngày 12/08/2013 giữa BHXH tỉnh Phú Thọ và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Phú Thọ về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2013-2014; Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; Kế hoạch số 885/KH-UBND tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch số 60-KH/HU của Huyện ủy Thanh Ba về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT; Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba; Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 08/08/2013 về việc giao kế hoạch thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2013-2014 của UBND huyện Thanh Ba. Đẩy mạnh công tác phối hợp, chỉ đạo, tuyên truyền vận động học sinh ,sinh viên, phụ huynh, cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức về BHYT và BHYT học sinh, sinh viên. Xác định rõ học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, phấn đấu năm học 2013-2014 tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia BHYT đạt 100%.

         Cẩm Khê:

         Thực hiện chủ trương của ngành trong cải cách thủ tục hành chính, để rút ngắn thời gian và hạn chế việc các đơn vị sử dụng lao động phải đi lại nhiều trong việc thực hiện các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. BHXH huyện Cẩm Khê đã khai thác tối đa ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

          Ngay từ đầu năm, BHXH huyện Cẩm Khê đã phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn áp dụng các ứng dụng CNTT trong việc triển khai các hoạt động qua hòm thư điện tử của đơn vị.Qua đó việc chuyển tải các văn bản chỉ đạo của ngành, các biểu mẫu theo quyết định 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, tới các đơn vị được cập nhật nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Đặc biệt trong việc rà soát, kiểm tra hồ sơ, các thông tin cá nhân và chức danh nghề của người lao động tại các đơn vị trên địa bàn.

          Năm học 2013-2014 BHXH huyện đã phối hợp với phòng Giáo dục & đào tạo chuyển tải các nội dung thông tin tuyên truyền về chính sách BHYT cũng như quyền lợi và trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia BHYT tới các trường học. Hướng dẫn các nhà trường lập danh sách tham gia BHYT học sinh. Do vậy việc kiểm tra, Updates dữ liệu vào phần mềm quản lý của ngành, in thẻ BHYT được chính xác, tiện lợi, nhờ đó đã giảm phần lớn thời gian viên chức phải đi cơ sở nên dành nhiều thời gian hơn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần  hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Văn Hòa - Chí Đại - Huy Bắc

                                                                                                                                                                                                      Ảnh: Nguồn internet