"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.894.952
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Ghi nhận những kết quả ban đầu trong triển khai BHYT hộ cận nghèo
Ngày: 23/05/13
Theo thống kê năm 2011 tỉnh Phú Thọ có 6.428 đối tượng học sinh cận nghèo tham gia BHYT. Số lượng người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT rất hạn chế, chủ yếu tập trung vào đối tượng học sinh sinh viên. Từ tháng 4/2012 BHXH tỉnh Phú Thọ triển khai thu BHYT hộ cận nghèo. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao. Tính đến hết tháng 6/2012 toàn tỉnh chỉ có hơn 2.300 người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT.

Sau khi Tỉnh uỷ ban hành Thông tri số 08/Ttr-TU ngày 12/9/2012 và UBND tỉnh ra Kế hoạch số 3608/KH-UBND ngày 12/9/2012 về tập trung chỉ đạo thực hiện BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo và BHYT tự nguyện cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2014, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai đến cấp uỷ, chính quyền huyện, các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện kế hoạch. Mức phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo nâng từ 50% lên 70%. Như vậy, người thuộc hộ cận nghèo chỉ phải chi trả 30% (170 ngàn đồng) để sở hữu tấm thẻ BHYT có hiệu lực trong một năm. Đây là một thuận lợi lớn đối với người thuộc hộ cận nghèo.

Thực hiện Kế hoạch 3608, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các ngành y tế, lao động, tài chính để triển khai BHYT cho đối tượng cận nghèo; ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các huyện, thành, thị tham mưu UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị triển khai BHYT hộ cận nghèo trên địa bàn. Tăng cường, kiện toàn đội ngũ đại lý thu BHYT của trung tâm y tế huyện, giao cho mạng lưới y tế thôn bản, trạm y tế các xã, phường, thị trấn thực hiện việc thu BHYT hộ cận nghèo. Năm 2012 Phú Thọ tổ chức triển khai làm điểm tại ba huyện Cẩm Khê, Thanh Ba, Hạ Hoà. Kết quả tính đến hết năm 2012 có 13.711 người thuộc đối tượng hộ cận nghèo và 11.367 học sinh cận nghèo  tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 18% số đối tượng cận nghèo có thẻ BHYT. Đây là một kết quả tương đối tích cực khi đem so sánh với số liệu trước khi triển khai Thông tri 08 và Kế hoạch 3608.

 Tuy nhiên quá trình triển khai BHYT đối tượng cận nghèo còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do  người cận nghèo có thu nhập thấp, số người trong hộ đông nên khả năng đóng BHYT cho các thành viên trong hộ gia đình rất thấp. Mức hỗ trợ từ ngân sách năm 2012 theo quy định của Chính phủ được điều chỉnh chậm khiến nhiều người còn tâm lý chờ đợi, đến khi mức hỗ trợ tăng lên mới quyết định tham gia BHYT. Nhận thức của đa số đối tượng hộ cận nghèo về vai trò của BHYT còn hạn chế, tâm lý có bệnh mới tham gia BHYT còn tồn tại trong phần lớn số người thuộc hộ cận nghèo. Bên cạnh đó đại lý thu BHYT ở các xã còn non kém về trình độ nghiệp vụ, chưa thực sự năng động, sáng tạo trong công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT nên số người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT chưa cao.

Theo ông Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh Phú Thọ, năm 2013 BHXH tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu trên 45.000 người tham gia BHYT hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 40%, phấn đấu đạt trên 90% vào năm 2014. Để đạt được chỉ tiêu trên, BHXH tỉnh Phú Thọ đã đề nghị UBND các huyện, thành, thị đưa mục tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện nghiêm tiêu chí phát triển BHYT trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT nói chung và BHYT cho nhóm đối tượng cận nghèo nói riêng nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân về BHYT từ đó tự giác, tích cực tham gia BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho nhóm đối tượng hộ gia đình cận nghèo. Đồng thời BHXH tỉnh Phú Thọ cũng kiến nghị nâng cao hơn nữa mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo để giảm bớt khó khăn cho đối tượng.

Kim Phượng – Phòng Tổ chức – Hành chính -