"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.896.072
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Tiêu Đề Mô Tả Clicks  
Mẫu 16-CBH Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần 0 Tải Xuống
Mẫu 3-CBH Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 01-ĐCNT Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 02-QĐ52 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định 52 0 Tải Xuống
Mẫu 01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 0 Tải Xuống
Mẫu 02-QĐ613 Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613 0 Tải Xuống
Mẫu 01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 16B-HSB Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 16A-HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 19-CBH Giấy truy lĩnh tiếp tục nhận chế độ BHXH 0 Tải Xuống
Mẫu 09A-HSB Tờ khai của nhân thân 0 Tải Xuống
Mẫu 13-HSB Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu 0 Tải Xuống
Mẫu 05A-HSB Công văn đơn vị 0 Tải Xuống
Mẫu 14-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần 0 Tải Xuống
C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 0 Tải Xuống
Mẫu 5B-HSB Giấy xác nhận nghỉ việc để chăm con ốm đau 0 Tải Xuống