"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.920.667
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Tiêu Đề Mô Tả Clicks  
TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 0 Tải Xuống
TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 0 Tải Xuống
DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT 0 Tải Xuống
C16-TS Quyết định về việc hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN 0 Tải Xuống
DK06 Danh sách đối chiếu xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý đối tượng 0 Tải Xuống
DK05 Danh sách tăng giảm người tham gia BHYT 0 Tải Xuống
DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng 0 Tải Xuống
D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 0 Tải Xuống
D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 0 Tải Xuống