Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP

Về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

Về việc triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Về việc chấn chỉnh công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 528/QĐ- BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Liên kết web
....Video clips....
...Nhạc MP3...
Thống kê
Lượt truy cập: 2.950.838
Số người online:
Previous
 • / NEW / — 26/08/2016

  Công tác kiểm tra liên ngành BHXH tỉnh Phú Thọ

  Xem tiếp

 • / NEW / — 11/08/2016

  Hội nghị đối thoại với người lao động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Thanh Ba

  Xem tiếp

 • / NEW / — 11/08/2016

  Hội thi biên tập viên trang tin điện tử tỉnh Phú Thọ năm 2016

  Xem tiếp

 • / NEW / — 11/08/2016

  Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

  Xem tiếp

Next
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?