"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Liên kết web
....Video clips....
...Nhạc MP3...
Previous
 • / NEW / — 21/09/2017

  Bảo đảm sử dụng quỹ BHYT hiệu quả

  Xem tiếp

 • / NEW / — 21/09/2017

  Tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 595/QĐ-BHXH

  Xem tiếp

 • / NEW / — 21/09/2017

  BHXH Việt Nam: Tổ chức hội nghị trực tuyến về quy trình cấp mã số BHXH

  Xem tiếp

 • / NEW / — 06/09/2017

  BHXH tỉnh Phú Thọ chung tay hỗ trợ đồng bào lũ lụt phía Bắc

  Xem tiếp

Next
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?